ارسال به دوستان
کد خبر : 73063
تاریخ انتشار : 27 فروردین 1394 18:9

بررسی مفهوم کودکی و ترویج خواندن از نگاه صاحب نظران

محمدرضا شمس و یزدان منصوریان مفهوم کودکی و ترویج خواندن را در سی و هشتمین نشست تخصصی کتاب خانه مرجع کانون مورد بحث و گفت و گو قرار می دهند.

این نشست روز 31 فروردین 1394 و در آخرین دوشنبه ماه نخست سال در محل کتاب خانه مرجع کانون برگزار می شود.
ساعت برگزاری این نشست 15 تا 17 این روز اعلام شده است.
کتاب خانه مرجع کانون همه ماهه در آخرین دوشنبه ماه و با حضور صاحب نظران عرصه ی هنر و ادبیات کودک و نوجوان موضوع ترویج خواندن را مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهد.
این کتاب خانه در خیابان خالد اسلامبولی تهران مجتمع شهید ملک شامران کانون قرار دارد.


منبع: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :